Schildersbuurt Bestemmingsplan

 

Cultuurhistorische waarde - 1e Schilderskwartier.jpg

 

Onderstaande documenten zijn afkomstig van de Gemeente Groningen:

Plankaart 1 bestemmingsplan Schildersbuurt

Plankaart 2 bestemmingsplan Schildersbuurt

Toelichting en regels bestemmingsplan Schildersbuurt

Bijlagenbundel

Cultuurwaardenkaart

Zienswijzennota

Raadsbesluit

 

Home

 

Link naar de site van de Gemeente Groningen (zelfde documenten als hierboven):

Bestemmingsplan Schildersbuurt