Blekerplein en omgeving – vroeger en nu

Toelichting plan “Blekerplantsoen”

Herinrichting van de Melkweg

 

 

 

Status Blekerplantsoen 6 juni 2018

 

 

 

Update beplanting Blekerplantsoen 30 juni 2018

 

 

 

Tekeningen en legenda’s (bron: Gemeente Groningen)

 

 

Er is de laatste tijd hard gewerkt aan en om het Blekerplantsoen. Het grondplan en de contouren van het park zijn klaar (zie ook bovenstaande tekening). Het zicht op het groen is versterkt, doordat het parkeren van de auto’s is verlegd naar de overzijde. Stap voor stap wordt het plantsoen verder ingevuld:

 

·        De definitieve beplanting wordt in het najaar aangebracht. Het is nu te laat in het jaar om dat uit te voeren. Er wordt door de gemeente en de buurtwerkgroep gewerkt aan een beplantingsplan. Het is de bedoeling dat er veel vaste planten komen die in verschillende fasen bloeien. Ook zal er nog een boom worden geplant.

·        Als overbrugging is aan de randen plantgrond aangebracht waar een bloemenmengsel is ingezaaid. Ook het middenperk wordt ingezaaid. Zo krijgen we deze zomer al een fleurig en kleurrijk geheel.

·        In oktober/november worden de vaste planten aangebracht. Mogelijk dat we ook bewoners vragen daarbij mee te helpen. In ieder geval, rond de officiële opening in dezelfde periode, gaan we samen bloembollen poten.

·        De paden door het plantsoen krijgen een zogenaamde halfverharding (vergelijkbaar met het Noorderplantsoen). In de zomer worden er 2 bankjes geplaatst, zodat het ook mogelijk is er even te verblijven.

·        Rondom het plantsoen komt een laag buizenhek. Dat levert een mooi kader rondom het groen en verhindert dat door de beplanting wordt gelopen of gereden. Deze wordt pas geplaatst op het moment dat in het najaar de grond is verbeterd, zodat tijdens de werkzaamheden dit niet direct beschadigd raakt. Er is een tijdelijke omheining gemaakt van paaltjes en draad.

·        We hopen het plantsoen af te kunnen maken met een kunstwerk. Daarvoor zijn we in gesprek met het CBK. Zij zijn enthousiast over de locatie en het idee om hier iets met kunst te doen. De beschikbare financiën zijn echter beperkt. De werkgroep gaat binnenkort bij hen langs om te zien of zij iets geschikts in hun opslag hebben. Anders zouden we iets moeten verzinnen met sponsoring of crowdfunding o.i.d.. Heeft iemand hiervoor een goed idee, laat het ons weten.

 

Van rommelig groen naar Blekerplantsoen. Onder dit motto hebben wij samen met de gemeente onze schouders eronder gezet om een waardige entree van de buurt te maken. We willen het plantsoen graag een mooie plek laten zijn voor de hele buurt. Daarom is het niet gepast om er doorheen te fietsen of om je hond daar te laten kakken. Laten we er samen op toezien dat het motto niet wordt omgedraaid...

 

 

 

Voorbeelden van inrichtingselementen

beplanting, meubilair, hekjes en kunst

 

 

Ter inspiratie enkele links naar interessante sites

De Groene Stad

Stad-en-Groen

GreenToColour

Tuinen Struinen

Groen Voor Bijen

Aldo van Eycktuin

Vitale Groene Stad

 

Referenties

Update beplanting 30 juni 2018

Update juni 2018

Plattegrond Blekerplantsoen (Gem. Groningen)