Text Box: Aanpak Jozef Israelsstraat Text Box: BlekerplantsoenText Box: Actueel

                Gebiedsbepaling

 

Het 1e Schilderskwartier in het nieuws

Schrijvende pers

TV, radio

Internet

 

De vereniging, de buurt en de stad

Vereniging

Aktiviteiten

Bevolking

Buurtverhalen

Platform leefbare wijken Groningen

Contact vereniging 1e Schilderskwartier

 

Gemeentelijke zaken

Bestemmingsplan

Woningsplitsing

Vergunningen

Politiek

 

Links naar relevante bronnen en informatie

Links